Общи Условия

 • Възложителя подсигурява мазе/портиерно, стаичка или достъп до вода и ключове за свободен достъп до сградата.
 • Срок на предизвестие 1 месец двустранно;
 • Обслужването на външните площи е в неголям периметър, освен ако не е договорено друго.
 • Оферираните цени са базови и са САМО за труд. Пособия за почистване се подсигуряват от ЕС.
 • Услугата се извършва по график и не е фиксирано в конкретен ден и час, освен ако не е договорено друго.
 • Обслужване на мазета, тавани, гаражи, дворове и пр се договарят допълнително и НЕ са част от основния пакет.
 • Прозорци, дограма и външни площи се обслужват САМО при подходящи климатични условия от Април до Октомври. Прозорци се мият при изминали минимум 6 месеца от поемане на обекта.
 • Сгради на АРТЕКС, БОКАЛ и такива със специфична архитектура, много стъкла, огледала, специфични материали и др се изготвят индивидуални оферти.
 • Сгради на труднодостъпни места и такива извън Околовръстен път – БОЯНА, Гърдова Глава, ДРАГАЛЕВЦИ, КАРПУЗИЦА, КНЯЖЕВО – по договаряне.
 • При чисто нови сгради след АКТ 16 , след основен ремонт на стълбището, силно замърсени или дълго време не почиствани обекти може или се начислява допълнителна сума за първоначално или основно почистване в зависимост от конкретния обект.
 • При извършване на СМР, ремонти по апартаментите, ремонти на общите части почистването става по преценка от служителя на място и качеството на услугата е спрямо конкретната ситуация на обекта, ако няма друга договорка с УС.
 • При обстоятелства, които пречат на извършване на услугите, които не зависят от фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ в следствия на което услугата не е или частично извършена , което вкл и липса на своевременно уведомяване от страна на Възложителя, не променя месечната такса и тя се дължи в ПЪЛЕН РАЗМЕР.
 • При промяна в обстоятелствата при каквито и да е условия от страна на Възложителя и Изпълнителя страните следва да се уведомяват една друга взаимно и своевременно.
 • Всякакви въпроси свързани с предлаганата услуга МОЛЯ да бъдат извършвани в рамките на работната седмица и работното време /10.00-17.30ч, Понеделник до Петък /

Към началото